Veri Sahibi Başvuru Formu

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

Ekal Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi(“Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 11. maddesinde belirtilen ve veri sahiplerine tanınan haklarınız bulunduğunu belirtmek isteriz. Kanun’un 13. maddesi gereğince veri sorumlusu konumundaki Şirketimiz, kişisel verilerin işlenme şartları, veri güvenliği ve imha usul ve esaslarına dair Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı başvurulması halinde orhan@orhantam.com mail adresinden veri sorumlusuna gönderilmek üzere hazırlanılmış ve şirket bünyesindeki panolara fiziken asmıştır..

Veri sahibi ilgili kişi olarak, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi kapsamında kişisel verilerle ilgili taleplerinizi işbu Veri Sahibi Başvuru Formu (“Başvuru Formu”)’nu kullanarak tarafımıza gönderebilirsiniz.


VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ HAKLARI


Veri sahibi olarak Kanun’un size tanıdığı haklar aşağıdaki gibi olup, işbu Başvuru Formu’nda gösterilen başvuru yolunu kullanarak taleplerinizi yazılı biçimde ve Türkçe olarak tarafımıza iletebilirsiniz.

Başvuru Formu ile aşağıdaki taleplerde bulunabilirsiniz:


 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,


 1. Kişisel verileriniz işlenmiş ise bunlara ilişkin bilgi talep etme,


 1. Kişisel verilerinizin işlenme amacı ile bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 2. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,


 1. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

 2. Kanun ve mevzuata uygun olarak işlenmiş kişisel verilerin, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 3. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 1. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 2. Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.


BAŞVURU YOLU


Kanun’un 11. ve 13. maddesi uyarınca veri sorumlusu sıfatını taşıyan Şirketimize yapılacak olan başvurular, orhan@orhantam.com adresinden talep edilerek ,doldurulacaktır ve aşağıda belirtilen iş yeri adresimize yazılı ve ıslak imzalı olarak ya da noter kanalıyla gönderilecektir:

ADRES : Barbaros Mah. 3304 Sk. No:13 İç Kapı:46 Kocasinan/KAYSERİ

MAİL : orhan@orhantam.com

TELEFON : 05327724337


 1. Başvuru Sahibi İlgili Kişi BilgileriBaşvuru Sahibi


AdıSoyadıT.C. Kimlik NumarasıBaşvuru Sahibi Yabancı ise Pasaport NumarasıYerleşim Yeri/İş Yeri AdresiTelefon ve Faks NumarasıElektronik Posta Adresi
 1. Başvuru Sahibi İle Şirket Arasındaki İlişki


Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı,ziyaretçi , çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü kişi firma çalışanı, hissedar vb.) • Müşteri


 • Ziyaretçi


 • İş Ortağı


 • Hissedar • Eski Çalışan Çalışılan Yıllar:


 • İş Başvurusunda Bulunan/Özgeçmiş Paylaşan Kişi

Tarih:


 • Üçüncü Kişi Firma Çalışanı


Çalışılan firma ve pozisyon bilgisi:


 • Diğer:
Şirketimiz nezdinde iletişim kurmuş olduğunuz departman:
Konu:
 1. Talep

Lütfen başvurunuza ilişkin talebinizi yazınız.EKLER (Varsa başvurunuza ilişkin ek belgeleri aşağıda listeleyiniz)

2-

 1. Başvuru Cevabı


Lütfen yapmış olduğunuz başvuruya hangi yolla cevap verileceğini seçiniz.

 • Yerleşim yeri/iş yeri adresime gönderilmesini istiyorum.


 • Elden teslim almak istiyorum (Vekâletname olmaksızın başkasına adına başvuru cevabı verilmemektedir)

  • Yazılı başvurular, veri sorumlusu Şirketimize ve/veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarihte; diğer yöntemlerle yapılan başvurular, başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarihte yapılmış sayılır.

  • Yapmış olduğunuz başvuruya ilişkin cevap en geç 30 (otuz) gün içinde seçmiş olduğunuz adrese gönderilecektir.

  • Yapmış olduğunuz başvuru cevabını yazılı biçimde talep ettiğiniz takdirde 10 sayfaya kadar başvurunuz ücretsiz sonuçlandırılır. 10 sayfanın üzerindeki cevaplarda ise Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nca belirlenen tarifeye göre aşan her sayfa başına 1 (bir) TL ücret talep edilir.

Yaptığınız başvuru ile ilgili, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizin tespit edilmesi, başvurunuza doğru ve eksiksiz biçimde cevap verilebilmesi adına ek belge talep etme hakkımızın saklı olduğunu bildiririz. Vermiş olduğunuz bilgilerin yanlış, eksik olması veya güncel olmaması sebebiyle doğabilecek hatalardan ve zararlardan dolayı sorumluluk tarafımıza ait değildir.

Başvuran Kişi (Kişisel Veri Sahibi)


Adı Soyadı :


Başvuru Tarihi :


İmza :

TÜM İLANLAR
WhatsApp Destek
Yardıma ihtiyacım var
Merhaba!
Buradan iletişime geçerek hızlı bir şekilde bize ulaşabilirsiniz.
EKAL YAPI